Sosyal Medya

Lenfosit Yüksekliği (Lenfositoz)

Lenfosit Yüksekliği (Lenfositoz)

Lenfositler, "büyük granüler lenfositler" ve "küçük lenfositler" adında iki ana gruba ayrılır. Kandaki lenfosit sayısının normalin üzerine çıkmasına lenfositoz adı verilir. Lenfositoz; lenfosit yüksekliğidir.

Lenfositler, "büyük granüler lenfositler" ve "küçük lenfositler" adında iki ana gruba ayrılır.

Büyük granüler lenfositler, doğal öldürücü hücreler olarak da bilinir ve doğal bağışıklığın bir parçası sayılırlar. Konağın, tümörlere ve virüslerle enfekte olmuş hücrelere karşı savunmasında işlev görürler.

Küçük lenfositler ise T lenfositleri ve B lenfositlerinden oluşmaktadır. T-Lenfositleri kanda dolaşan bütün lenfositlerin % 80'ini oluştururlar. Hücresel bağışıklıktan ve B lenfositlerin aktivasyonundan sorumludur. B-Lenfositleri ise humoral bağışıklığından sorumludurlar ve antikor oluşturmada etkilidirler.

Kandaki lenfosit sayısının normalin üzerine çıkmasına lenfositoz adı verilir. Lenfositoz; lenfosit yüksekliğidir.

Aşağıdaki durumlarda lenfosit yüksekliği görülebilir:

1- Kronik enfeksiyonlar (Tüberküloz ,Toksoplasmosis gibi)

2- Viral enfeksiyonlar (HIV enfeksiyonu,CMV,EBV enfeksiyonu gibi)

3- Lösemi (KLL)

4- Non Hodgkin lenfoma

 5-Bazı Endokrin Hastalıkları(Hipertiroidi,Addision Hastalığı,Hipopitütiarism gibi)